Coaching

Coaching is voor psychisch gezonde mensen die het tijdelijk "even niet meer zien zitten" en die een steuntje nodig hebben waardoor ze weer in staat zijn zelf hun problemen aan te pakken.

Coaching heeft heel veel overeenkomsten met counselling. Echter coaching is meer preventief en geeft hulp aan mensen bij het vaststellen en het bereiken van hun persoonlijke doelen.

De sessies hebben als doel je zelfbewuster te maken en het beste uit jezelf naar voren te halen.

Coaching kan je helpen als je bijvoorbeeld zit met de volgende vragen: